Stol tekiz ýokarky konweýer zynjyry

YA-VA her görnüşdäki we pudagyň önümleri üçin giň konweýer zynjyrlaryny hödürleýär.Önümlerimiziň diapazony dürli ulgam seriýalary we ululyklary we dürli üýtgeýän talaplar bilen elýeterlidir.Bir baglanyşyk zynjyrlary sebäpli dik ýa-da keseligine ugry üýtgedip bolýar.Geçiriji ulgamlaryň berk dik egilmegi köp derejeli transporty üpjün etmek we operatorlara girişi aňsatlaşdyrmak arkaly pol giňişligini tygşytlaýar.

Tekiz plastmassa zynjyrlary, ýapyk plastmassa zynjyrlary, üýtgewsiz ýa-da çeýe çyzykly konweýer zynjyrlary, polat bilen örtülen plastmassa konweýer zynjyrlary, magnit zynjyrlary ýa-da berk polat zynjyrlary ýaly giň zynjyrlary hödürleýäris.YA-VA önümleriňizi önümçilige daşamak üçin amatly zynjyry üpjün edýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Üstünlikleri

YA-VA Plastiki zynjyr häzirki zynjyr ulgamynyň we rozetkanyň köpüsini, şeýle hem dürli önümçilik standartlaryny doly gurup we işledip biler.YA-VA täze zynjyr seriýasynda pes sürtülme koeffisiýenti, himiýa garşy, statiki garşy, ýangyna garşy we ş.m. ýaly köp sanly ýokary çykyşlar bar.Dürli pudaklarda we daşky gurşawda ulanylyp bilner.

Konweýerler üçin kemer we zynjyr görnüşleri: ýeke halka zynjyry, goşa halka zynjyry, göni işleýän zynjyr, spiral zynjyr, gapdal flex zynjyr, poslamaýan polat zynjyr, plastmassa stol ýokarky zynjyry


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň