Dokma we arassaçylyk

Öýde ideg etmek we dokuma pudagynda hünär taýdan ulanmak üçin köp dürli dokuma önümleri bar.

Hajathana kagyzy, ýüz dokumasy we kagyz polotensalary, şeýle hem ofisler, myhmanhanalar we ussahanalar üçin kagyz önümleri diňe birnäçe mysal.

Dokma we aýal-gyz önümleri ýaly dokalmadyk arassaçylyk önümleri dokuma pudagynda-da bar.

YA-VA konweýerleri tizlik, uzynlyk we arassalyk taýdan ýokary öndürijilik hödürleýär, ýöne pes ses derejesi, uzak ömri we tehniki hyzmaty az.