Näme üçin YA-VA

Konweýer komponentlerinden başlap, açyk çözgütlere çenli, YA-VA önümçilik prosesleriňiziň netijeliligini ýokarlandyrjak awtomatiki önümçilik akym çözgütlerini berýär.

YA-VA 1998-nji ýyldan bäri konweýer ulgamyna we konweýer komponentlerine ünsi jemleýär.

YA-VA önümleri azyk senagatynda, gündelik ulanylýan senagatda, içgilerde, derman senagatynda, täze energiýa çeşmeleri, ekspress logistika, teker, gasynlanan karton, awtoulag we agyr pudaklarda we ş.m. giňden ulanylýar. Häzirki wagtda dünýäde 7000-den gowrak müşderi bar. .

Bäş esasy ýumşak güýç artykmaçlygy

5886974

Hünärmen:

25 ýyldan gowrak wagt bäri ulag tehnikasynyň gözleg we ösüş işlerine ünsi jemleýär, Geljekde senagat masştabynda we markasynda has güýçli we has uly.

Ynamly:

Yhlas bilen arkaýyn boluň.

Bütewiligi dolandyrmak, müşderilere gowy hyzmat.

Ilki bilen karz, ilki hil.

Çalt:

Çalt önümçilik we eltip bermek, kärhanany çalt ösdürmek.

Önümiň täzelenişi we täzelenmeleri çalt, bazaryň islegini çalt kanagatlandyrýar.

Çalt, YA-VA-nyň esasy aýratynlygy.

Dürli görnüşli:

Konweýer bölekleriniň we ulgamynyň ähli seriýasy.

Giňişleýin çözgüt.

-Hli derilerden soň goldaw.

Müşderileriň dürli zerurlyklaryny tüýs ýürekden kanagatlandyryň.

Müşderileriň ähli meselelerine bir gezeklik çözgüt.

Üstünlik:

Ajaýyp hil YA-VA durmagyň esasydyr.

YA-VA üçin möhüm iş strategiýalarynyň we önümçilik amal strategiýalarynyň biri hökmünde ajaýyp önümiň hilini yzarlaň.

Saýlanan ýokary hilli çig mal Ulgamy kämilleşdirmek we berk öz-özüňi düzgünleşdirmek arkaly önümiň hiline berk gözegçilik ediň.

Hil töwekgelçiligine nol çydamlylyk qualityokary hilli, seresap we seresaply niýet bilen hyzmat etmek.

5886967