Farma we saglygy goraýyş

Derman senagatynyň standartlary üçin döredilen YA-VA konweýerleri.

Düwmeler, şprisler ýa-da ampulalar ýaly näzik önümleri mylaýym işlemek esasy şert.

Şol bir wagtyň özünde, awtomatlaşdyryş çözgütleri çalt gaýtadan işlenilmegini we derman senagatynda berk düzgünleriň berjaý edilmegini üpjün etmeli.

YA-VA Derman konweýerleri diňe bir transport, geçiriş we bufer bermek bilen çäklenmän, çalt, takyk, howpsuz we arassa awtomatlaşdyryş işini üpjün edýär.