Habarlar

 • YA-VA agentleri taýýarlamak

  “Propak China 2023” sergisi mynasybetli, YA-VA sizi bilelikde öwrenmek üçin okuwlara gatnaşmaga çagyrýar.Okuw wagty: 16-njy 17-nji iýunda, 2023-nji ýylyň Iýun aýy
  Koprak oka
 • PROPAK CHINA 2023 - Iýun aýynda YA-VA sergisi

  PROPAK CHINA 2023 - Iýun aýynda YA-VA sergisi

  PROPAK CHINA 2023 - Şanhaý stendi: 5.1G01 Sene: 2023-nji ýylyň 19-njy iýunyndan 21-nji iýuna çenli bizi görmäge mähirli garşylaýarys, biz size garaşýarys!.
  Koprak oka
 • PROPAK ASIA 2023 - Iýun aýynda YA-VA sergisi

  PROPAK ASIA 2023 - Iýun aýynda YA-VA sergisi

  Taýlandda PROPAK ASIA 2023 Bangkok stendi: AG13 Sene: 2023-nji ýylyň 14-nji iýunyndan 17-nji iýuna çenli bize hoş geldiňiz, biz size garaşýarys!.
  Koprak oka
 • T PRZE ÖNÜMLER - YA-VA Palet konweýer ulgamy

  T PRZE ÖNÜMLER - YA-VA Palet konweýer ulgamy

  - 3 dürli habar beriş serişdesi (wagt kemeri, zynjyr we akkumulýator rolik zynjyry) - Köp sanly konfigurasiýa mümkinçilikleri (gönüburçly, üstünden / aşagy, paralel, inLine) - Tükeniksiz iş bölegi Palet dizaýn opsiýalary - Palet konweýerleri f ...
  Koprak oka
 • YA-VA SPRIAL ELEWVOTOR - GIRIŞ

  YA-VA SPRIAL ELEWVOTOR - GIRIŞ

  YA-VA Spiral konweýerler önümçilik meýdançasyny giňeldýär.Önümleri beýikligiň we aýak yzynyň ajaýyp deňagramlylygy bilen dikligine daşamak.Spiral konweýerler setiriňizi täze derejä çykarýar.Spiral liftiň maksady ...
  Koprak oka
 • YA-VA çeýe zynjyr konweýerine hyzmat

  YA-VA çeýe zynjyr konweýerine hyzmat

  1. YA-VA Çeýe zynjyr konweýerine hyzmat etmegiň esasy nokatlary Çykyşyň näsazlyk sebäbiniň esasy nokatlary Çözgüt bellikleri 1 zynjyr plastinkasy süýşýär 1. Zynjyr plastinkasy gaty gowşak Dartgynlylygy täzeden sazlaň ...
  Koprak oka
 • Çeýe zynjyr konweýerini nädip ýygnamaly 1

  Çeýe zynjyr konweýerini nädip ýygnamaly 1

  1. Ulanylýan çyzyk Bu gollanma çeýe alýumin zynjyr konweýerini gurmak üçin ulanylýar 2. Gurmakdan öň taýýarlyklar 2.1 Gurmak meýilnamasy 2.1.1 Gurmak üçin taýýarlyk gurnama çyzgylaryny öwreniň 2.1.2 Ensu ...
  Koprak oka