Temmäki

YA-VA temmäki önümçiliginiň häzirki we geljekki zerurlyklaryna uýgunlaşdyrylan, täsirli we ygtybarly çözgütleri üpjün edýär.

Dogry we ýumşak işlemek üçin YA-VA Temmäki konweýerleri, meselem, zynjyrly zynjyr we rels relsleri bilen.

YA-VA azyk senagatyna esasy iýmit gaýtadan işlemegiň awtomatlaşdyryş çözgütlerini bermekde 25 ýyldan gowrak tejribe toplady.

YA-VA-nyň önümleri gaýtadan işleýän konweýer liniýalary üçin önümleri we hyzmatlary şulary öz içine alýar:
setir dizaýny
konweýer enjamlary - poslamaýan polat, plastmassa zynjyr konweýerleri, modul giň guşak konweýerleri, liftler we dolandyryşlar we arassalaýjy enjamlar
- berk in engineeringenerçilik we goldaw hyzmatlary