Süýt

Iýmit öndürmek üçin YA-VA awtomatlaşdyryş çözgütleri

YA-VA iýmit bilen işleýän konweýerleri we iýmitleri awtomatiki gaýtadan işleýän enjamlary öndüriji.

Önümçilik hünärmenleriniň aýratyn topary bilen, YA-VA dünýädäki azyk senagatyny goldaýarys.

YA-VA dizaýn, gurnamak, konweýer maşynlaryna birleşdirmek we azyk geçirijisinden ammarlara çenli tertipli we täsirli iýmit konweýerlerini aňsatlaşdyrýan konweýer ulgamlaryny üpjün edýär.

YA-VA awtomatlaşdyrylan önümçilik akym çözgütleri süýt önümçiligine uýgunlaşdyryldy we azyk önümçiliginde ulanmaga ukyply materialdan durýar.

Üstünlikleri şulary öz içine alýar: Geçirijiniň ýokarlanmagy, tehniki hyzmatyň peselmegi, önümiň işleýiş çeýeligi, azyk howpsuzlygynyň we arassaçylygyň gowulaşmagy we arassaçylyk çykdajylarynyň azalmagy.