Medeniýetimiz

8f045b3c

YA-VA, üznüksiz öwrenmegi, tankydy pikirlenmegi, töwekgelçiligi we kompaniýadaky her kimiň täze pikirlerini höweslendirýän we goldaýan medeniýeti bolan okuw guramasydyr.

Marka görnüşi:Geljekdäki YA-VA ýokary tehnologiýaly, hyzmatlara gönükdirilen we halkaralaşdyrylan bolmaly

Marka missiýasy: Işewürligi ösdürmek üçin “ulag” güýji

Marka gymmaty:Bütewilik: markanyň esasy

Innowasiýa:Markanyň ösüşiniň çeşmesi

Jogapkärçilik:Marka öz-özüni ösdürmegiň kökü

Win-win:Barlygyň ýoly

Marka nyşany: Işiňizi aňsatlaşdyryň