Iýmit

Iýmit öndürmek üçin YA-VA awtomatlaşdyryş çözgütleri

YA-VA iýmit bilen işleýän konweýerleri we iýmitleri awtomatiki gaýtadan işleýän enjamlary öndüriji.

Önümçilik hünärmenleriniň aýratyn topary bilen, YA-VA dünýädäki azyk senagatyny goldaýarys.

YA-VA dizaýn, gurnamak, konweýer maşynlaryna birleşdirmek we azyk geçirijisinden ammarlara çenli tertipli we täsirli iýmit konweýerlerini aňsatlaşdyrýan konweýer ulgamlaryny üpjün edýär.

YA-VA azyk senagatyna esasy iýmit gaýtadan işlemegiň awtomatlaşdyryş çözgütlerini bermekde 25 ýyldan gowrak tejribe toplady.

YA-VA-nyň önümleri gaýtadan işleýän konweýer liniýalary üçin önümleri we hyzmatlary şulary öz içine alýar:
setir dizaýny
konweýer enjamlary - poslamaýan polat, plastmassa zynjyr konweýerleri, modul giň guşak konweýerleri, liftler we dolandyryşlar we arassalaýjy enjamlar
- berk in engineeringenerçilik we goldaw hyzmatlary