Poslamaýan polat konweýerler

Poslamaýan polatdan ýasalan zynjyr konweýer ulgamlarymyz arassa, ygtybarly we modully.Dizaýn, arassalygy ýokarlandyrmak, hapa jübüleri azaltmak we has gowy zeýkeş üçin tegelek ýüzleri ulaltmak üçin işjeň çemeleşýär.Qualityokary hilli komponentleri bolan standartlaşdyrylan ulgam, gurnamagy we gurnamagy ýönekeýleşdirýär, işe başlamagyň wagtyny gysgaldýar we çalt we aňsat setir üýtgetmelerine ýol berýär.

Adaty ulanylýan ýerler aerozol gaplar, plastik paketlerdäki suwuk sabyn, ýumşak peýnir, ýuwujy poroşok, dokuma kagyz kagyzlary, azyk önümleri, şahsy ideg önümleri.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň