Batareýalar we ýangyç öýjükleri

Batareýalaryň ähli görnüşleri üçin YA-VA konweýerleri.

YA-VA konweýer böleklerinden önümçilik akymlarynyň we prosesleriniň netijeliligini ýokarlandyrýan konweýer çözgütlerini berýär.

YA-VA batareýa öýjügi we batareýa modulyny ýygnamak üçin arassa önümçilik üpjün edýär