Spiral göteriji konweýer - Motorly spiral konweýer

529FDFD7-14E6-4330-BD93-1E91845A23AD

Jikme-jiklikler :

Çarçuwaly saýlaw : AL / CS / SUC

Giňligi: 304,8 / 406.4 / 609,6 mm

Tizlik aralygy: 60m / m çenli

Rangeük aralygy: 50 kg / m çenli

10000mm çenli beýikligi geçirmek


 • :
 • :
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Leeke zolakly spiral konweýer, ýüze çykýan zerurlyklary we talaplary kanagatlandyrmak üçin meýdançada düzülip we üýtgedilip bilinýän 4 sany standart modellerden we görnüşlerden ybarat.Her bir model we görnüş takyk pes sürtülme podşipniklerini öz içine alýan ugrukdyryjy ulgamy öz içine alýar.Çukurlar direglerden erkin işleýär, şonuň üçin diňe aýlaw sürtülmesi bar.Pes ses derejesine we arassa transporta sebäp bolýan hiç hili çalgy gerek däl.Bularyň hemmesi Spiral konweýerini diňe bir hereketlendiriji bilen dizaýn etmäge mümkinçilik berýär.Bu köp energiýa tygşytlaýar we pes hyzmat etmek zerurdyr

  Senagat

  azyk senagaty gazet pudagy içgi senagaty öý haýwanlary senagaty adam ideg pudagy
  Aýratynlygy:

  1 1998 1998-nji ýylda YA-VA SINCE

  2 10 10 metr beýiklikdäki DILYE METOR tarapyndan sürüň

  3 、 HYZMATDAŞ HYZMAT

  4 IR DIREKT Zawodyň bahasy

  5 、 BIR ARYL Kepillik

  6 、 DURMUŞ Uzyn Tehniki goldaw

  Jikme-jiklikleri ulanmak:

  链 板 螺旋 .5 19.5.20 (5) 链 板 螺旋输送机

  Önümiň jikme-jigi:

  D86E001A-B98F-44c6-96E0-8BDC921F01CF 链 板 螺旋 机 -1

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  baglanyşykly önümler