YA-VA agentleri taýýarlamak

“Propak China 2023” sergisi mynasybetli, YA-VA sizi bilelikde öwrenmek üçin okuwlara gatnaşmaga çagyrýar.

Okuw wagty: 2023-nji ýylyň 16-17-nji iýuny
Okuw ýeri: Hytaýyň Jiangsu welaýatynyň Kunşan şäheri, 681068 Nanwan ýoly (Şanhaý şäherine gaty ýakyn)
Okuw temasy: palet konweýer ulgamy we interaktiw aragatnaşyk

Diş görnüşleri Guşak görnüşleri Rolik görnüşleri
MK1 齿形 带 托盘 机 - 端 部 驱动 MK1H 片 基 带头 部 机 机 机 MK2-1BS 滚 子 子 小 机 机 机

Palet konweýer ulgamymyz:

  • Täze energiýa senagaty, Awtoulag, batareýa senagaty we ş.m. ýaly köp sanly pudaga degişlidir
  • Modully kombinasiýa, daşamak we goldamak aňsat
  • Designeňil dizaýn, çalt gurnamak;

 


Iş wagty: Iýun-14-2023