alýumin profilindäki palet zynjyry konweýer we uglerod polat zynjyry düzülip bilner

Palet konweýerleri palet ýaly önüm göterijilerde aýratyn önümleri dolandyrýarlar.

Her palet, lukmançylyk enjamlaryny ýygnamakdan başlap, hereketlendirijiniň komponent önümçiligine çenli dürli şertlere uýgunlaşdyrylyp bilner.

Palet ulgamy bilen, doly önümçilik prosesinde aýratyn önümleriň gözegçilikde saklanýan akymyna ýetip bilersiňiz.

Üýtgeşik kesgitlenen paletler önüme baglylykda belli marşrut ýollaryny (ýa-da reseptleri) döretmäge mümkinçilik berýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Ulanylýan pudaklar:

täze energiýa pudagy Awtoulag batareýa pudagy logistika
 新 能源 - 网上 下载 1  汽车 行业 - 网上 下载  新 能源 - 网上 下载 2 物流 - 网上 下载 5

Tehniki parametrler:

Model DR-BLS
Kuwwat AC 220V / 3ph
Çykyş 0.18-3.0
El sazlamasy
Gurluş materialy AL
Söwda demir ýol materiallary SUS AL
konweýer giňligi 250-290
konweýeriň uzynlygy 250-900
konweýer beýikligi 1 motor üçin iň uzyn bir segment 10M
Tizlik <= 15
Adük 80 (singeleton)
Gurallar tagtasynyň görnüşi Polat tabak, Enginnee plastmassa plastinka, agaç tagta

Aýratynlyk:

1 different Dürli önümleriň giň toplumynyň talaplaryna laýyk gelýän dürli modully ulgam.

2 material Materiallary zynjyr bilen eltip, uly ýük göterip bolýar

3 ular Modully kombinasiýa, daşamak we goldamak aňsat

4 weight ighteňil dizaýn, çalt gurnama

Jikme-jiklik:

goşa zynjyr

 

zynjyr çyzygyeltip bermek

 

 

 

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň